STUDIERUM OCH STUDIEPLATSER

För att använda en plats i studierummet behöver du först göra en bokning. Det kan du göra på vår webbsida eller i utlåningsdisken på biblioteket.

Studieplats 2 behöver man inte boka.


Tryck på kartan för att stänga kortet