ESSÄER

En essä är en text där en person försöker reda ut sina tankar och kunskaper inom ett ämne eller utifrån en frågeställning. En bra essä förmedlar både kunskaper och nya infallsvinklar till läsaren, men ställer också nya frågor.


Tryck på kartan för att stänga kortet