DATORER

Plats 1,3 och 4
Dessa datorer bokas via webben eller i utlåningsdisken (Dator 4 upp till 3 tim. Övriga 1 tim)

Plats 2
Vid dessa datorer gäller drop-in (15min)

Anvisningar för utskrift från dator finns vid varje plats.

Tryck på kartan för att stänga kortet